શ્રી કચ્છ સેવક બ્રાહ્મણ સમાજ

Welcome to Shri Kutch Sevak Brahmin Samaj.

આપણા સમાજની વેબ સાઇટમાં આપનું સ્વાગત છે.

આપના સમાજમાં છેલ્લા બે વરસમાં થયેલા, જન્મ, વેવિશાલ, બાળકોના અભ્યાસમાં ફેરફાર, લગ્ન, મરણ વગેરે બાબતોનોની  નોંધણી થઇ નથી. આથી દરેકને વિનંતિ છે કે પોતાના પરિવારની વિગત તપાસીને જો તેમાં ફેરફાર કરવાનો હોય તો મને જાણ કરવા વિનંતિ છે જેથી વેબ્સાઇટમાં માહિતિ અદ્યતન up-to-date રહી શકે.

આપના કુટુંબમાં બનતી ઘટના જેવી કે જન્મ, સગાઇ, લગ્ન, મરણ કે અન્ય ઘટનાઓ ને હોમ પેજ પર દર્શાવવામાં આવે છે. આપાણ સમાજની કોઇ વ્યક્તિએ કોઇ વિશિષ્ઠતા હાંસલ કરી હોય તો તેને પણ દર્શાવવામાં આવે છે. આથી આવી ઘટનાઓની જાણ Contact Us વિભાગમાં જણાવેલ સરનામે જાણ કરવા વિનંતિ છે.


Latest News

2018-04-21

* સમૂહલગ્નના મુખ્ય યજમાન શ્રીમતી ધર્મિષ્ઠાબેન ઉપેન્દ્રભાઈ જયંતિલાલ ભટ્ટ- ગાંધીધામ છે.
* મંડપ – સમિયાણાનાં દાતા શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ આચાર્ય – ગાંધીધામ છે.
* સાઉન્ડ સર્વિસના દાતા શ્રી જયેશભાઈ એ. આચાર્ય, ઝરૂ છે.  

ઉપરાંત ૭ બટુકો યજ્ઞોપવીત ઘારણ કરશે.
આ શુભ માંગલિક પ્રસંગ આપને સહ પરિવાર માણવા માટે સમાજ તરફથી આમંત્રણ છે.


2018-04-06

તારીખ ૮-૦૪-૧૮નાં રોજ આપણી સમાજવાડી ખાતે સમૂહ લગ્ન અંગેની મીટીંગનું આયોજન કરેલ છે તો તમામ સભ્યોને આમાં ઉપસ્થિત રહેવા વિનંતી છે.


2017-11-13

શ્રી મનસુખલાલ વેલજીભાઈ છત્રે , ઉ. વર્ષ ૬૪,  ( ગામ  : ગાંધીધામ , મૂળ ગામ ખારીરોહર ) , 
સ્વ. વેલજીભાઈ લધારામ ના પુત્ર, જનકબેન ના પતિ, અમૃતલાલ, સ્વ. રસીકલાલ, રજનીકાંત, વસંતબેનના ભાઈ, રોહિતભાઈ (મારુતિ કેટરર્સ ) અને  પ્રિયાબેન ના પિતા , તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ ,સોમવાર ના રોજ અવસાન પામેલ છે. 

જેની પર્થાનાસભા / સાદડી તા. ૧૬/૧૧/૨૦૧૭, ગુરુવાર ના રોજ  સમય સાંજે ૪ થી ૫ , રાપરીયા હનુમાન મંદીર , ભારત નગર ગાંધીધામ મધ્યે રાખેલ છે. લૌકિક વ્યવહાર નિવાસ સ્થાને મેઘપર બોરીચી, સંસ્કાર નગર સર્વે નં. ૧૮૬/૧ , મકાન નં  ૩૧૬ મધ્યે રાખેલ છે.  


Sevak Samaj Directory
Registered Family : 665

Deveoped By: 


Contact Us
Jayantilal N. Acharya

"Param",
Block No: 63
Bh. Akashwani Quaters
University Road,Rajkot
Email : jna108@gmail.com
Home : 0281-2572545
Mobile : +91-97376 17776